Pod obchodnou značkou TOJE dodáva spoločnosť Frujo a.s. Tvrdonice, Česká republika, špičkové produkty pre profesionálny potravinársky trh...
Spoločnosť F - Plus spol. s r.o., 916 38 Beckov 5 je oficiálny zástupca firmy FRUJO a.s. pre Slovenskú republiku.